Teamtraining sterker in conflicten

Veel mensen hebben in hun werk te maken met conflicten.Van (kleine) onenigheden binnen teams tot agressief en zelfs gewelddadig gedrag van klanten, cliënten of burgers. Wanneer medewerkers hier regelmatig mee geconfronteerd worden kan dit leiden tot vermijdingsgedrag, frustratie en uiteindelijk zelfs tot langdurige uitval. Voorkom dit, door werknemers te trainen in het omgaan met conflicten en agressie.

De training ‘sterker in conflicten’ wordt op maat gemaakt. Zodat deze zo goed als mogelijk aansluit bij jullie directe werksituatie. De training duurt altijd twee dagen, met minimaal een week tussen de twee trainingen. Dit kan ook worden verspreid over vier dagdelen, ook dan met een week tussen de dagdelen. In de opbouw van de training gaan we van omgaan met kleine conflicten naar hoe te handelen bij ‘echte’ agressie. In het laatste dagdeel van de training oefenen we, op een laagdrempelige en veilige manier, casussen met een trainingsacteur.

De volgende onderwerpen komen minimaal aan bod:

 • Verschillende vormen van conflicten
 • Hoe ontstaan conflicten en wat is hun nut?
 • Conflicthanteringsstijlen – wat zet jij in?
 • Waarneming en interpretatie
 • Kennen en aangeven van grenzen
 • Verschillende vormen van agressie
 • Omgaan met de eigen spanning
 • De kracht van je verbale en nonverbale communicatie
 • Escaleren en de-escaleren
 • Interventietechnieken
 • Opvang en nazorg

Na afloop kun je:

 • Verschillende vormen van conflicten en agressie herkennen
 • Je eigen manier van waarneming kritisch onder de loep nemen
 • Eerder grenzen trekken, op de-escalerende wijze
 • Bewuster kiezen uit conflicthanteringsstijlen en interventietechnieken
 • Mentale en fysieke technieken inzetten om rustig te blijven en professioneel te blijven handelen